Koca Demir Çelik | Gebze - İstanbul

Bilgi

Demir & Çelik Endüstrisi Hakkında Kısa Bilgiler

ÜRÜN VE HAMMADDELER HAKKINDA KISA BİLGİLER

Çelik Nedir?

Çelik Nedir?

Çelik, demir elementi ile genellikle %0,2 ila %2,1 oranlarında değişen karbon miktarının bileşiminden meydana gelen bir alaşımdır. Çelik alaşımındaki karbon miktarları çeliğin sınıflandırılmasında etkin rol oynar. Metalürji endüstrisinin en önemli metallerinden biri olan Çelik, demiryolları ve tren, motorlu araçlar, makineler, motorlar, uçaklar, uzay araçları başta olmak üzere askeri ve zırhlı araçlar, çatı ve dış yapı sistemleri, köprüler gibi birçok sektörün ana aktörüdür.

İmalat Çeliği Nedir?

İmalat Çeliği Ne Demektir?

Genel olarak kesme, delme, form verme, bükme, sıvama gibi soğuk şekillendirilme işlemlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş çelik türlerine imalat çelikleri denir. Yüzde 0,06-0,65 oranları arasında karbon içerir.

Çekme mukavemeti, kimyasal analizleri ve özel imalat çelikleri olarak üçe ayrılır. İmalat yöntemleri ve karbon oranlarına göre sınıflandırılırlar.

Takım Çelikleri Ne İşe Yarar?

Takım Çelikleri Ne İşe Yarar?

Metal, plastik, ahşap gibi birçok malzemenin işlenmesi ve şekillendirilmesinde kullanılmak üzere geliştirilen çeliklerdir.

Takım çelikleri; kimyasal kompozisyonları, özellikleri, uygulama alanları ve çalışma şartlarında kendilerinden beklenen karakteristikleri nedeniyle diğer çelik gruplarına göre çok daha zengin içeriklidir.

Çelik Lama Nedir??

Çelik Lama Nedir?

Uzunluk eksenine dik kesiti dikdörtgen şeklinde olan, sıcak haddelenmiş yassı formda çelik malzemedir. Çelik lamanın köşeleri sıcak haddelemenin elverdiği oranda keskindir. Genellikle çelik yapılarda ve buna destek elemanlarında kullanılmaktadır.

ullanım amacı çoğunlukla yapıların desteklerini kuvvetlendirmek, iki profil arasında veya zemin ile tavan arasındaki bağı kuvvetlendirmektir.

Çelik Nasıl Üretilir?

Çelik Nasıl Üretilir?

Çeliğin yapılması için Demir ve karbonun birleşmesi gerekir. Yüksek fırınlarda üretilen demire, birtakım işlemlerle gereken karbonun katılmasıyla ya da çelik hurdalarının elektrik ark ocaklarında tekrar ergitilmesiyle çelik yapılır. Karbon, demiri sertleştiren bir elementtir ve oluşan karışımdaki karbon oranı ne kadar artarsa çeliğin sertliği ve kırılganlığı da aynı oranda artar.

Günümüz sanayisinde çelik üretiminde %0.02 ile %2 arasında değişen oranlarda karbon kullanılır. Üretilen çeliğe, paslanmazlık, ısıya dayanıklılık, elastikiyet gibi değişik özellikler kazandırmak için wolfram, vanadyum, krom, nikel gibi elementler de katılabilir.

Çelik DIN Normu Anlamı Nedir?

Çeliklerin DIN normu sınıflandırılması

Alman Standartları Enstitüsü Normu (Almanca: Deutsches Institut für Normung) kısaca DIN olarak yazılır. Alman normu, daha çok, çeliklerin dayanımını esas alır. Çeliğin kimyasal bileşimini dikkate almaz. DIN normunda, çeliklerin kısa isimle gösterilmesi için, genel olarak St işareti kullanılır.

St Al­manca Stahl =Çelik sözcüğünün baş harfleridir. Bundan sonra gelen 37, 42… gibi rakamlar, çeliğin çekme dayanımını gösterir. Çekme dayanımı, karbon oranıyla bağlantılıdır.

Tunç Nedir?

Tunç (Bronz) Nedir?

TUNÇ (BRONZ) Bir bakır-kalay alaşımıdır. Sert, da­yanıklı, hava etkisiyle kolay kolay çürümeyen bir alaşımdır. Heykelcilikte dökme yoluyla çok kullanılır. “Bakır” paralar da tunçtan yapılır; yalnız bunlarda kalay miktarı düşüktür. Bazı tunç çeşitlerinde ise —alüminyum tuncu gibi— hiç kalay bulunmaz. Alüminyum tuncu bir alüminyum - bakır alaşımıdır.

Paslanmaz Çelik Nedir?

Paslanmaz Çelik Nedir?

Metalürjide paslanmaz çelik, minimum %10,5 krom elementi içeren bir demir-karbon alaşımı olarak tarif edilir. Krom elementi bilindiği üzere çeliği paslanmaya karşı koruyan temel bileşendir. İsmini bu çeliklerin, diğer çelikler gibi lekelenmemesi, korozyona uğramaması ve paslanmamasından almaktadır. Alaşım tipi ve kaliteleriyle detaylandırılmamış malzeme, özellikle havacılık endüstrisinde korozyon dayanımlı çelik olarak da adlandırılır.

Sementasyon Nedir?

Sementasyon İşlemi

Sementasyon işlemi, yüzey sertliği aşınma dayanımı ve sürekli dayanımı iyileştirici özelliğe sahip olmakla birlikte, parça çekirdek bölge dayanımı ve sünekliğini de iyileştirir. Bu sayede büyük yüklerin taşınması, darbe tarzındaki yüklerin karşılanması sağlanır. Sementasyon malzemeleri karbon oranı genelde % 0.10 – 0.20 arasındadır, bazı çeşitlerde % 0.25 e kadar çıkabilir. Alaşımlı veya alaşımsız olarak üretilebilirler.